تولید میز دیجی


زندگی دی جی فقط در مورد ریتم های زرق و برق دار و آهنگ های جدید نیست، بلکه محل و نحوه ارائه نیز مهم می باشد


میز دیجی :


گروه کهکشان تولید کننده انواع میزهای دی جی و موزیک میباشد . طراحی و تولید میز دیجی طبق سلیغه شما

هرگونه ضاهر و شکل خاصی مدنظر دارید کافیست ان را باما در میان بذارید تا در سریع ترین زمان ممکن ساخته شود.


برخی از نمونه کارهای میز دیجی :


میز دیجی میز دیجی میز دیجی میز دیجی میز دیجی میز دیجی میز دیجی میز دیجی